Author Archives: admin

Bildung volgens Bussemaker

Dit artikel is eerder gepubliceerd op Didactiefonline

Minister Bussemaker beloofde op 24 mei in het televisieprogramma Buitenhof niet alleen honderden nieuwe docenten, maar gaf ook haar ideeën over de inhoudelijke oriëntatie van het universitair onderwijs. Zij pleitte voor meer idealisme en maatschappelijke betrokkenheid. Zij wil meer aandacht voor ‘Bildung, betrokkenheid en burgerschap’.

Continue reading

New book on Kohlberg

2314_222_167In the bookseries ‘Moral Development and Citizenship Education’ a new book on the work of Larry Kohlberg has been published. ‘Kohlberg revisited’, edited by Zizek, Garz and Nowak.
Many people who worked together with him, but also young scholars, write about the influence of Kohlberg on their work and about the meaning of his work in contemporary research and practice.

And as always with the books of Sensepublishers you can download the first two chapters.

Helen Haste at the University of Humanistic Studies

helen-haste-182On June 22nd we are happy to host a lecture by Professor Helen Haste from Harvard University. Haste is a renowned scholar in the field of moral education, narrative research and political psychology. The title of her lecture is ‘Why citizenship and citizenship education need narratives and narrative research’.

University of Humanistic Studies

Monday June 22nd, 10.00 – 13.00h.

The lecture will be open for a general public.